Watch Young Style (Qing Chun Pai) Online

Share Facebook Share Twitter Share Stumbleupon Share Digg Share Pinterest
Share this movie:
Title: Young Style (Qing Chun Pai)
Release Date: 2 August 2013
Runtime: 91 min
Genres: Drama
Director: Jie Liu
Actor: Yuexi An, Zijian Dong, Haoyuan Gao, Hsiao-hsien Hou, Xiaohan Jiang, Xueming Jiang, Gang Jiao, Tianhao Li, Lutong Qie, Hailu Qin, Chufeng Tan, Mei Yong
Country: China
Language: Mandarin
Last Updated: 29 October 2013 at 1:17 pm