Watch Shanghai Triad Online

Ratings: 7.1/10 from 3555 users
Share Facebook Share Twitter Share Stumbleupon Share Digg Share Pinterest
Share this movie:
Title: Shanghai Triad
Release Date: 22 December 1995
MPAA Rating: R
Runtime: 108 min
Genres: Crime, Drama
Director: Yimou Zhang
Actor: Li Gong, Baotian Li, Wang Xiaoxiao, Xuejian Li, Chun Sun, Biao Fu, Shu Chen, Jiang Liu, Baoying Jiang, Yang Qianquan, Ying Gao, Weiming Gao, Lian Shuliang, Ya'nan Wang, Zhang Yayun
Language: Mandarin
Last Updated: 16 July 2013 at 12:50 am
Description:
Original title: Yao a yao yao dao waipo qiao, A provincial boy related to a Shanghai crime family is recruited by his uncle into cosmopolitan Shanghai in the 1930s to be a servant to a ganglord's mistress.